Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Anastasia Potakhina Tmi

Y-tunnus: 2816796-1

Simolantie 20, 51200 Kangasniemi

Puh. 0407 435 868

ap@digitaalinen-markkinointi.com

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anastasia Potakhina

Simolantie 20, 51200 Kangasniemi

Puh. 0407 435 868

ap@digitaalinen-markkinointi.com

Rekisterin nimi

Anastasia Potakhina Tmi:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Anastasia Potakhina Tmi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen www.digitaalinen-markkinointi.com -sivuston kautta yhteyttä ottaneiden asiakkaiden antamin tiedoin.

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Anastasia Potakhina Tmi:n rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

– Henkilön etu- ja sukunimi ja/tai yrityksen nimi

– Osoite

– Puhelinnumero

– Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa kuten analytiikan tuottaminen liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseksi sekä taloushallintoon ja laskutukseen/perintään liittyvissä asioissa.

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettuna sähköiseen muotoon. Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät ainoastaan käyttäjätunnuksin valtuutetut henkilöt.

Tietojen säilytys

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Evästeet

www.digitaalinen-markkinointi.com -verkkosivuilla käytetään evästeitä (Cookies), joiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa kävijäkokemusta sekä kehittää verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Niiden avulla voidaan tehdä kohdennettua anonyymia markkinointia eri kanavissa. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Useimmissa selaimissa on mahdollista kieltää evästeiden käyttö.

Kangasniemellä 7.3.2021